КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ

Крайният срок за подаване на проектни предложения пред Управляващия орган е 17:00 часа на 25.05.2017 г.

Дейностите, предвидени в мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” по отношение на изграждането и  осъвременяването на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури, ще допринесат за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд. 

По-долу ще намерите всички необходими документи за процедурата и за подготовка на документите за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения пред Управляващия орган е 17:30 часа на 19.05.2017 г.

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

По-долу ще намерите всички необходими документи за процедурата и за подготовка на документите за кандидатстване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения пред Управляващия орган е 17:30 часа на 28.04.2017 г.

Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.

По-долу ще намерите всички необходими документи за процедурата и за подготовка на документите за кандидатстване.