КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ

Предоставяме Ви презентациите от проведеното на 21 ноември 2018 г. обучение.

Доказване на енергийните спестявания

 

Схеми за задължения в България и перспективи до 2030 г.

 

Възможни модели за изпълнение на индивидуалните цели

 

Отчитане на индивидуалните цели

 

Потвърждаване изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания (ИЦЕС)

 

Проведени обучения февруари - март 2017 г.

На 27 и 28 февруари, както и на 7 и 8 март 2017 г. Камарата на енергийните одитори проведе обучения за своите членове.

training 2007.02.28

Можете да се запознаете с презентациите, представени по време на обучението.

ПУСКАНЕ/ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

инж. Кристина Цалова

Нови изисквания за пожарна безопасност, имащи отношение към енергийната ефективност на сгради

ГДПБЗН-МВР

НАЦИОНАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ХАРМОНИЗИРАНИ СТАНДАРТИ ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ – ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ

инж. Татяна Червенкова

ЗВЕНО ЗА КОНТАКТ ОТНОСНО ПРОДУКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

инж. Татяна Червенкова

Обследването за енергийна ефективност - фактор или формалност за ефективността на публичните и частните инвестиции

Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Процедура "Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия" Обща информация по доклад от обследване за ЕЕ - Приложение Б