КАМАРА НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ОДИТОРИ

about 05

Емил Тасков
Емил ТасковПредседател на УС
В 1973 год. завършва ВИСИ София, специалност "Промишлено и гражданско строителство"
Никола Дуков
Никола ДуковЗаместник-председател

От 2007 г . до 2011 г. е изпълнителен директор на фирма „Газ Флоу Контрол“ АД.     

Цвятко Шоков
Цвятко ШоковЗаместник-председател

Мениджър с ообенно активно участие в обследвания за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради и със значителен административен опит     

Наталия Събева
Наталия СъбеваИзпълнителен Секретар
Представляваща "Контач" ООД , гр.Съединение, мениджър с особенно активно участие в обследвания за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Севдалина Джабарска
Севдалина ДжабарскаЧлен на УС
Първия председател на УС на Камара за енергийна ефективност понастоящем Камара на енергийните одитори. Управител е на „Енерджи Сейвинг”ЕАД
Инж. Костадин Арнаудов
Инж. Костадин АрнаудовЧлен на УС
Управител на "Аркас" ООД, гр.Пловдив, със значителен професионален опит, един от първите експерти в България, придобил квалификация за обследване на сгради и ПС за ЕЕ.
Инж. Методи Никифоров
Инж. Методи НикифоровЧлен на УС
Експерт в областта на енергийната ефективност към "Хас Строй" ЕООД, гр.Шумен- доказал компетентността и уменията си досега в обследване на обекти за енергийна ефективност.