НАЧАЛО

Новини

www.mydrive.ch - виртуална „ стая“ в интернет пространството.

Е-мейл Печат ПДФ

 

   Уважаеми колеги, с удоволствие искаме да Ви съобщим, че Сдружение „Камара на енергийните одитори“ вече разполага с    виртуална  "стая"   в  интернет пространството.
 
                                  www.mydrive.ch
 
    Тук вие можете да се срещнете виртуално с Ваши колеги, да обмените опит, да зададете своите въпроси, да споделите казуси възникнали  в процеса  Ви на работа.
 
На всички пълноправни членове на Сдружението са изпратени пароли с които могат да се идентифицират във виртуалната ни стая.

 

 

продължава>
 

Промяна в офиса на Камарата

Е-мейл Печат ПДФ

Офисът на КЕО се премести  на ул. "Г.С.Раковски" 98  ет.2. 

продължава>
 

Семинар във връзка с Наредба РД-16-932

Е-мейл Печат ПДФ

 

Ще се проведе семинар във връзка с практиката за проверка на водогрейни котли и разяснения по изпълнението на Наредба РД-16-932 от 23 октомври 2009 г.


 

продължава>
 

Енергийната ефективност е начин за излизане от кризата

Е-мейл Печат ПДФ

Проектите за енергийна ефективност са начин за излизане от финансовата и енергийна криза.

Това каза Снежана Тодорова, директор на дирекция „Програми, проекти, международно сътрудничество към Агенцията за енергийна ефективност по време на форум „Европейски ден за енергийна ефективност", който се провежда в Централния дом на архитекта в столицата.

продължава>
 

Парите от продажба на емисии - за енергийна ефективност

Е-мейл Печат ПДФ

Парите от продажба на емисии въглероден двуокис могат да се използват за повишаване на енергийната ефективност.

продължава>
 

Форми за отчет по ЗЕЕ

Е-мейл Печат ПДФ

 

 

 

 

 

Търсят алтернативни източници на енергия за Европа

Е-мейл Печат ПДФ

По случай Европейската седмица на устойчивата енергия 2010, новият европейски комисар по енергетиката представя стратегията си за намаляване на зависимостта на Европа от изкопаемите горива.

продължава>
 

Субсидираме енергийната ефективност със зелени инвестиции

Е-мейл Печат ПДФ

С последните промени в Закона за опазване на околната среда се полагат основите на Национална Схема за зелени инвестиции (НСЗИ). Законът очертава структурата и основните й принципи за работа. Целта на тази схема е търговия с емисии на парникови газове на правителствено ниво.

 
продължава>
 

Информационни семинари съвместно с АУЕР и МРРБ

Е-мейл Печат ПДФ

На 10 и 11.05.2016 г. Сдружение „Камара на енергийните одитори със съдействието на Агенция за устойчиво енергийно развитие и Министерството на регионалното развитие и благоустройство,“, организираха еднодневни информационни семинари, които обхванаха актуални теми по новите наредби към Закона за енергийна ефективност и измененията и допълненията към Наредба №7 за енергийна ефективност на сгради. Държавен експерт Маргарита Томова от МРРБ, запозна подробно аудиторията с практическите аспекти на новата нормативна уредба, а изпълнителният директор на АУЕР с процедурата по издаване на удостоверения за енергийни спестявания, като се спря на начина на доказване на постигнатите спестявания и новите моменти в наредбите по 18, ал. 1 и 2 от ЗЕЕ. Семинарите се проведоха в сградата на АУЕР - при изключително голям интерес, като целта им беше да бъдат изяснени множеството въпроси, възникващи ежедневно при енергийното обследване и сертифицирането на сгради, както и при изготвянето на оценките на енергийните спестявания. 

 
Страница 1 от 2